Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkta skolbibliotek

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig