Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Staten förlorar om mångmiljon-ersättning för nekad avverkning av fjällnära skog

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Övrig fastighetsjuridik, Expropriation