Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Statens löfte i miljömål att stå för fiskevägar utgör bindande överenskommelse

Statens löfte i miljömål att stå för fiskevägar utgör bindande överenskommelse
Staten är skyldig att stå för kostnaderna för anläggandet av fiskvägar eftersom Kammarkollegiet lovat det i anslutning till en omprövning i mark- och miljödomstolen. Foto: Einar H. Reynis, Unsplash
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Energirätt, Avtalsrätt