Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stockholm Vatten nekas PT - fosforvillkor inte orimligt

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Djur- och växtskydd, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd