Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stopp för spårbyte vid verkställighetshinder

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Övrig migrationsrätt, Övrig arbetsrätt