Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:87
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Ekobrott, Fri rörlighet, Advokat, Mervärdesskatt, Åklagare, Polis, Skatteflykt, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig