Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare ambassadanställd i Nigeria döms för grova tjänstefel

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Övrig internationell rätt