Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare fastighetsägare borde inte ha behandlats som sakägare i förrättning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig