Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare friad fälls för drograttfylla – trots att åklagarens bevisning inte håller

Hovrätten ändrar den friande domen och fäller en 27-årig kvinna som kört bil med cannabis i blodet för rattfylleri och ringa narkotikabrott. Kvinnans berättelse om hur hon omedvetet kan ha fått i sig narkotikan genom att äta preparerat godis på en hemmafest håller inte, enligt domstolen. Intaget får i stället anses ha skett med uppsåt.

En nu 27-årig kvinna åtalades för rattfylleri och ringa narkotikabrott, efter att ha stoppats i en trafikkontroll i Malmö i februari 2022. Kvinnan hade i samband med stoppet testats positivt för cannabis, men förnekade uppsåt.

Kvinnan förklarade vid huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt att hon kvällen innan hade varit på en hemmafest. På festen hade det funnits ett bord uppdukat med lösgodis, chips och popcorn. Kvinnan hade under kvällen druckit några öl och efter ett tag börjat känna sig illamående och snurrig. Hon hade först trott att detta berodde på alkoholintaget och att hon inte druckit på ett tag, men i efterhand fått veta att det funnits cannabisgodis på bordet som hon antagligen ätit av.

Kvinnan skulle dock inte medvetet använda cannabis eller annan narkotika, förklarade hon – och hon skulle heller inte riskera sitt körkort som hon ”kämpat” med att ta i ett års tid.

Att påträffas med narkotika i kroppen talar med ”avsevärd styrka” för ett uppsåtligt brukande av narkotika konstaterade tingsrätten – och en friande dom med hänvisning till bristande uppsåt förutsätter en sannolik, konkret och detaljerad förklaring från den tilltalade om hur narkotikaintaget gått till, konstaterade tingsrätten.

En enig domstol ansåg dock att förklaringen var konkret och sammanhängande och att kvinnan gett ett trovärdigt intryck. Kvinnans berättelse ansågs inte heller kunna lämnas utan avseende och det kunde då inte anses styrkt att kvinnan vetat om eller misstänkt att godiset var preparerat med narkotika. Åtalet ogillades därför helt av en enig tingsrätt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör nu en annan bedömning när man dömer kvinnan till 50 dagsböter för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Enligt den berättelse som kvinnan lämnat måste intaget av cannabis ha skett åtminstone 16 timmar före provtagningen. Enligt den bevisning från Rättsmedicinalverket som åberopats av åklagaren kan ett sådant intag inte förklaras av rökning som skett så lång tid i förväg. Informationsbladet i fråga innehåller däremot ingen information om vad som gäller för upptag, nedbrytning och eliminering av den verksamma substansen när man äter cannabispreparat. Det går enligt hovrätten därför inte att dra några närmare slutsatser utifrån bevisningen.

Kvinnan har dock inte lämnat några uppgifter som går att kontrollera i efterhand. Hovrättens slutsats är därför att hennes förklaring till analysbeskedet inte kan anses tillräckligt konkret och kvinnans berättelse kan inte anses förta värdet av åklagarens bevisning. Hon fälls därför i stället för att uppsåtligen ha använt hasch- eller cannabispreparat i enlighet med åtalet.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafikbrott, Narkotikabrott, Åklagare, Polis

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig