Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tingsrätt röjde nytt namn trots skyddade personuppgifter – JK kritisk

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Civilprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Domare, Personuppgifter och integritet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig