Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tvist om fastighetsgåva mellan bolag prövas inte i HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsköp, Arv, gåva och testamente, Insolvensrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga