Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Underinstansen får bakläxa efter brister i avfallstillstånd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador