Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Utkast till lagrådsremiss
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt