Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utskrift av elektronisk fullmakt inte tillräckligt för hävd sekretess

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess