Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:8
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård