Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vänskapen mellan ägare och anställd ”inte tillräckligt speciell” för skattefri gåva

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Förvaltningsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande