Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Promemoria
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador, Jordbruk och skogsbruk, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt, Offentlig ekonomi, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig