Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vitesföreläggande om kaffeförsäljning rivs upp av MÖD – oklar adressat

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig