Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ersättningsformer vid entreprenadavtal – risker att undvika

Inom byggbranschen finns flera upplägg för hur arbeten kan ersättas. Varje form är förknippad med risktaganden och utmaningar för parterna. Få en överblick av vilka bakomliggande incitament som styr samt hur tvister avseende betalning behandlats i praxis.

Föreläsare meddelas senare

Syftet med det här seminariet är att du som deltagare bättre ska kunna fatta beslut om ersättningsformer i entreprenadavtal. Vidare får du en god förståelse för vilka för- och nackdelar som är förenade med varje ersättningsform. Högsta domstolen har på senare tid i ett antal vägledande avgöranden behandlat ämnet.  Säkerställ att du är uppdaterad kring senaste praxis.

Ur innehållet 

  • Aktuell HD-praxis
  • Fast pris  
  • Löpande räkning 
  • Avgörande incitament  


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan. Frukost ingår.

Datum
Tisdag 5 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
Nybrogatan 53, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr