Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ersättningsformer vid entreprenadavtal – risker att undvika

Inom byggbranschen finns flera upplägg för hur arbeten kan ersättas varför det är viktigt att känna till de olika ersättningsformerna och vad som särskiljer dem. Varje form är förknippad med risktaganden och utmaningar för parterna. Få en överblick av vilka bakomliggande incitament som styr samt hur tvister avseende betalning behandlats i praxis.

Madelene Andersson
Madelene Andersson är verksam inom entreprenad- och konsulträtt, vilket hon uteslutet arbetat med under de senaste åren. Hon företräder såväl beställare, ent... Mer…

Syftet med det här seminariet är att du som deltagare ska kunna fatta riktiga beslut om ersättningsformer i entreprenadavtal. Du får god förståelse för vilka för- och nackdelar som är förenade med varje ersättningsform för att undvika risken för tvist om betalning. Högsta domstolen har på senare tid i ett antal vägledande avgöranden behandlat ämnet.  Säkerställ att du är uppdaterad kring senaste praxis.

Ur innehållet 

  • Aktuell HD-praxis
  • Fast pris  
  • Mängdkontrakt
  • Löpande räkning 
  • Avgörande incitament  


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Tisdag 5 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
ONLINE
Delta online
Det går även att delta via live-länk