Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Hävning av entreprenadavtal – ny praxis

På senare år har det blivit mer vanligt med hävning av entreprenadkontrakt och nyligen dömde Hovrätten byggföretaget Serneke att betala över tre miljoner kronor till en underentreprenör på grund av en oaktsam hävning. Vad bör parterna tänka på när en hävningssituation uppkommer?

Madelene Andersson
Madelene Andersson är verksam inom entreprenad- och konsulträtt, vilket hon uteslutet arbetat med under de senaste åren. Hon företräder såväl beställare, ent... Mer…

Under seminariet går Advokat Madelene Andersson vid Advokatfirman Fylgia igenom hävningsreglerna i AB 04 och ABT 06 med fokus på rättspraxis beträffande hävningsrätt. Hon går igenom Serneke-fallet och ny praxis som belyser vilka omständigheter som vägs in vid en bedömning av beställarens hävningsrätt.

Ur innehållet:

·       Beställarens hävningsrätt enligt AB 04 och ABT 06

·       Entreprenören hävningsrätt enligt AB 04 och ABT 06

·       Praktiskt förfarande vid hävning

·       Konsekvenser av en ogrundad hävning

·       Domstolarnas bedömningar av hävningsrätt

Datum
Onsdag 17 mars
Tid
11.30—13.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.