Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:204
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Ordning och säkerhet, Övrig internationell rätt, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig