Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:204
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Ordning och säkerhet, Övrig internationell rätt, Konflikt och terrorism, Folkrätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet