Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Allmän domstol hade rätt pröva suspension av chef inom hyresgästförening – HD nekar PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Övrig arbetsrätt