Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Änka får HFD-prövning i familjerättslig avdragsfråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Övrig familjerätt, Arv, gåva och testamente