Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:189
Avsändare
Utrikesdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Övrig offentlig rätt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet