Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arvodet sänks för boutredningsman

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Advokat, Civilprocess, Arv, gåva och testamente, Köprätt, Avtalsrätt