Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Asylsökande förlorar dagersättning efter oklarheter kring passet

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Övrig migrationsrätt