Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avvikelserisken skäl för förvar av mongolisk kvinna

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Förvar