Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Barnkonventionen och svensk rätt

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:63
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot person, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Mänskliga rättigheter, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende, Adoption och föräldraskap, Europakonventionen