Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anbud lämnas inte ut - trots avsaknad av sekretessbegäran

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Infrastruktur, Företagshemligheter