Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bostadsrättsförening inte strikt ansvarig för trasig dagvattenledning

Bostadsrättsförening inte strikt ansvarig för trasig dagvattenledning
Hovrätten vill inte införa strikt ansvar för bostadsrättsföreningars vattenledningar. Ledningen på bilden har inget med domen att göra. Foto: Alessandro Fazari, Unsplash
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Bostadsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig fastighetsjuridik