Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:75
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlig upphandling, Kommunalrätt, Infrastruktur, Övrig nyttjanderätt, Bostadsrätt, Entreprenadrätt, Konkurrensrätt