Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:71
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
IT-rätt, Försvar, konflikt och terrorism, Brott mot samhället, Övrig internationell rätt, Advokat, Infrastruktur, Straffprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Personuppgifter och integritet, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig