Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En ny konsumentköplag

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:85
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Djurhållning, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Köprätt, IT-rätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig