Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:50
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Straffprocess, Offentlig ekonomi, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt