Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen (ETS 2)

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:142
Avsändare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Övrig skatterätt, Fri rörlighet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Trafik och fordon, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig