Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:142
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt