Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:151
Avsändare
Finansdepartementet
Rättsområden
Sociala avgifter, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Ledighet och frånvaro, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Associationsrätt - övrig