Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fälldes för ihjälsvultna lamm - HD nekar PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djurhållning, Egendomsbrott