Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får resning av HD trots att stämning är möjlig – ”avslag väl formalistiskt”

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Ekobrott, Övrig skatterätt, Skadeståndsrätt, Domare, Advokat, Straffprocess, Civilprocess