Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare får skadestånd av staten – långsam prövning slutade med preskription

Fastighetsägare får skadestånd av staten – långsam prövning slutade med preskription
Det var i linje med ett vägledande HD-avgörande som kvinnans ärende om rättelseföreläggande preskriberades under pågående handläggning. Men det stred också mot rätten till domstolsprövning, slår tingsrätten fast. Foto: Isak Bellman
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Domare, Advokat, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig