Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastställelsetalan om vårdnadshavareskap för surrogatfött barn blir fråga för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Vårdnad, umgänge och boende, Adoption och föräldraskap