Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel stoppa hus på gammal parkeringsplats

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor