Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Föreläggande mot grisbonde saknar stöd i gällande regelverk

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Djur- och växtskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djurhållning, Tillståndsfrågor