Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1047
Omnämnda SFS
1949:661, 1976:811, 1985:370, 2020:293
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess, Offentlighet och sekretess, Adoption och föräldraskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig