Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:134
Omnämnda SFS
1988:1137, 1974:371, 2018:425
Rättsområden
Domare, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Medbestämmande, Legitimations- och disciplinärenden, Ledighet och frånvaro, Kollektivavtal, HR, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande