Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1015
Omnämnda SFS
1993:1090, 1993:387, 2019:56
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Personuppgifter och integritet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt