Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1205
Omnämnda SFS
1994:361, 1994:137, 2018:151
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning