Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2024:34
Omnämnda SFS
1998:940, 2011:13, 2015:20
Rättsområden
Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig