Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:816
Omnämnda SFS
1998:940, 2018:1464
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Compliance - hållbarhet