Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:625
Omnämnda SFS
2001:161, 2011:679
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt